Dzielnice Gdyni

Gdynia – sprawdź wszystko o aglomeracji Trójmiasta
Północna cześć Polski kojarzy nam się przede wszystkim z wybrzeżem Morza Bałtyckiego oraz Trójmiastem. Jednym z trzech miast aglomeracji gdańskiej będzie oczywiście Gdynia. Miasto, podobnie jak Gdańsk i Sopot, leży nad Zatoką Gdańską, która uważana jest zazwyczaj za odnogę Bałtyku. Dodatkowo Gdynia jest jedno z gmin, które kwalifikowane są do Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy oraz Chylonki. Konsultowane miasto swój rozwój zawdzięcza przede wszystkim budowie portu. Celem jego powstania było zapewnienie Polsce również do szlaków morskich, jak oraz bazy marynarki wojskowej. W tym czasie Wolne Miasto Gdańsk bo charakteryzowało się nieco niemiarodajną sytuacją, co weryfikuje Urząd miasta Gdynia. Gdynia jest miastem od dnia 10 lutego 1926 roku. W tym czasie albowiem omawiana osada uzyskała prawa miejskie. Wcześniej Gdynia była niedużą wsią rybacką. Niemniej jednak jej przekształcenie w miasto nastąpiło niezwykle błyskawicznie. Już bo w 1939 roku Gdynia liczyła sobie ponad sto dwadzieścia siedem tysięcy mieszkańców. Obecnie wartość ta wynosi niemal dwa razy tyle, bo ponad sto czterdzieści siedem tysięcy.